în Domeniul Drepturilor Omului, Al Societății și Al Guvernanței Pe Mai Multe Niveluri

University of Nicosia

Descrierea programului

Citește Descrierea Oficială

în Domeniul Drepturilor Omului, Al Societății și Al Guvernanței Pe Mai Multe Niveluri

University of Nicosia

Gradul comun cu Universitatea din Padova, Universitatea din Zagreb, Universitatea din Western Sydney și Universitatea Panteion, Atena

 • Durata (ani): 3 ani sau 6 semestre
 • Calificarea a fost acordată: doctor în filosofie
 • Nivel de calificare: Doctorat Gradul (3a ciclu)
 • Limba de instruire: engleză
 • Mod de studiu: Full-time
 • ECTS minime Credite: 180

Profilul programului

Doctoratul comun în domeniul drepturilor omului, al societății și al guvernanței pe mai multe niveluri este un program academic comun, de trei ani, interdisciplinar și comun, gestionat de Universitatea din Padova din Italia, Universitatea din Zagreb din Croația, Universitatea Western Sydney din Australia și Universitatea Panteion, Atena în Grecia. Diploma comună în forma sa actuală are ca rezultat un Dottorato di Ricerca din Italia, un Doctorat iz društvenih znanosti în Croația, doctor în filosofie în Australia și o diplomă Didactoriko în Grecia. Toate informațiile privind gradul pot fi găsite pe site-ul său web: http://www.humanrights-jointphd.org/ și pe site-ul Centrului pentru Drepturile Omului al instituției coordonatoare, Universitatea din Padova: http: // unipd-centrodirittiumani .it / ro / ATTIVITA / Human Rights-Societate-și-mai multe niveluri de guvernare / 981.

Principalele aspecte ale proiectării științifice a programului de doctorat comun și valoarea adăugată a acestuia în raport cu cursurile europene și naționale existente în țările în cauză sunt următoarele:

 • Doctoratul va produce cercetători cu profil multidisciplinar. Programul de doctorat presupune organizarea predării, cercetării și formării în domeniul studiilor privind drepturile omului, care să acopere abordările juridice, politice, sociale, filosofice și economice și metodologii în diferite zone geografice. Dreptul, politica, economia și sociologia sunt principalele discipline implicate. Atât dimensiunile teoretice, cât și analizele practice vor fi relevante în abordarea generală ce trebuie abordată.
 • Programul de doctorat trebuie să abordeze dimensiunile pe mai multe niveluri ale politicilor de implementare a drepturilor omului. Concentrându-se pe cele mai inovatoare și critice evoluții, cercetarea se va axa pe domeniile de îngrijorare în domeniul drepturilor omului și va evalua critic eficacitatea, impactul și coerența doctrinelor și practicilor.
 • Programul de doctorat va fi organizat în jurul dimensiunilor fundamentale ale guvernanței multianuale contemporane în lumina principiului subsidiarității. În consecință, accentul se va pune pe: dimensiunea globală (cadrele juridice ale ONU și ale familiei ONU, instituții, politici și practici); contextul regional european și impactul său global, precum și alte sisteme regionale; dimensiunea la nivel național, cu posibilitatea unei abordări comparative; și actorii și dinamica comunității la nivel local (orașe, regiuni, teritorii transfrontaliere). Atât instituțiile, cât și rolul actorilor privați vor fi abordați, cum ar fi societatea civilă transnațională, mișcările sociale, grupurile religioase și culturale, ONG-urile, companiile corporative.
 • Subiectele de studiu și de cercetare vor reflecta subiectele abordate în instrumentele juridice internaționale și regionale în domeniul drepturilor omului, precum și în practica care însoțește punerea lor în aplicare (de exemplu, pluralismul cultural / religios și universalitatea drepturilor omului, evoluția sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului; justițiabilitatea drepturilor sociale ca drepturi ale omului: modele pentru îndeplinirea drepturilor sociale, impactul relocării suveranității asupra afirmării și punerii în aplicare a drepturilor omului, guvernanța pe mai multe niveluri și protecția drepturilor omului).
 • Programul de doctorat va dezvolta înțelegerea în profunzime a studenților, analiza critică și aplicarea literaturii teoretice actuale și a metodologiei de cercetare pentru a le permite să își desfășoare proiectul de cercetare doctorală.
 • Programul de doctorat va spori abilitățile de cercetare ale studenților și va facilita dezvoltarea competențelor relevante pentru aria de specializare a acestora.
 • Programul de doctorat va educa elevii cu privire la modul de difuzare a rezultatelor, concluziilor și sugestiilor cercetării, de exemplu prin publicarea în reviste academice și / sau prezentarea lucrărilor lor în conferințe și seminarii academice.

Perspectivele de carieră

Programul își propune să ofere cel mai înalt nivel de cunoștințe științifice în domeniu și să pregătească studenții pentru o carieră în învățământul terțiar și în cercetarea științifică. Elevii sunt de așteptat să efectueze cercetări de ultimă oră care avansează soluții originale și practice aplicabile problemelor științifice. Absolvenții programului vor putea să-și demonstreze aptitudinea în pregătirea, execuția și gestionarea unui studiu independent de cercetare și să-și difuzeze constatările către o comunitate academică mai largă prin publicarea lucrărilor lor în reviste academice și / sau prin prezentări în conferințe și seminarii academice .

Nu există niciun alt program care să acorde o atenție specială drepturilor omului, societății și guvernanței pe mai multe niveluri în Cipru, nu numai la nivel de doctorat, ci și la orice nivel al învățământului terțiar. Acest lucru va face absolvenții programului calificați unic și posedă un avantaj competitiv într-o disciplină academică emergente și de mediu. În plus, natura interdisciplinară a disciplinei și structura programului vor dezvolta abilități și competențe care sporesc perspectivele de angajare a absolvenților; nu numai că această combinație de abordări disciplinare nu este oferită într-un mod similar la nivel național, dar, de fapt, aceste programe sunt relativ rare atât la nivel regional, cât și la nivel internațional.

În același timp, proiectarea științifică a programului oferă absolvenților perspective de angajare dincolo de mediul academic. Atât în ​​ceea ce privește natura interdisciplinară a programului, cât și concentrarea sa multidimensională la niveluri diferite de analiză asupra diferiților actori și instituții va face absolvenții mai accesibili de către sectorul privat, organizațiile societății civile, organizațiile regionale și internaționale.

Criteriile de admitere

 1. Calificări academice: o diplomă de licență acreditată în drept, politică, relații internaționale, studii europene, administrație publică sau un domeniu conex (LLB, BA, BSc sau echivalent), în plus față de o diplomă acreditată în drept, politică, relații internaționale, , Administrația publică sau un domeniu conex (LLM, MA, MSc sau echivalent). Copiile de grade acordate trebuie să fie prezentate ca parte a unui pachet complet de aplicații.
 2. Formularul de candidatură: Solicitanții trebuie să trimită un formular de înscriere pentru înscrierea la program. Formularul de cerere solicită informații generale despre solicitant, calificările și experiența relevantă.
 3. Curriculum vitae: un CV complet care specifică toate activitățile și activitățile academice și profesionale.
 4. Scrisori de recomandare: Solicitanții trebuie să obțină două scrisori de recomandare din partea persoanelor care au cunoscut solicitantul într-un mediu educațional și / sau profesional. Cel puțin una dintre scrisorile de recomandare trebuie să fie de la o instituție academică la care solicitantul a studiat anterior.
 5. Competență în limba engleză: TOEFL (test pe suport de hârtie 600, testare pe calculator 250, test pe internet 100) sau IELTS 6.5. Pentru studenții care au absolvit o universitate de limbă engleză, limba engleză nu este o cerință.
 6. Teze / dizertații anterioare și orice lucrare publicată de relevanță academică (dacă există).
 7. Propunere inițială de cercetare: o propunere inițială (1.500 - 3.000 de cuvinte) care subliniază subiectul cercetării, obiectivele și obiectivele, întrebările de cercetare și metodologia de cercetare propusă.
 8. Declarația de intenție: Solicitanții trebuie să prezinte o schemă detaliată care să evidențieze competențele lor academice și individuale și să precizeze motivul pentru care consideră că sunt potrivite pentru admiterea în program, precum și reflecțiile lor privind așteptările și valoarea Programului pentru avansarea lor personală și dezvoltarea carierei.
 9. Interviuri individuale: Comitetul de Program Doctorat al Departamentului va organiza un interviu individual al solicitantului înainte de a decide. Comitetul de Program Doctoral al Departamentului, după examinarea caracterului adecvat al solicitantului față de criteriile de intrare, după examinarea cererii și intervievarea solicitantului, va determina adecvarea și adecvarea propunerii inițiale.
 10. Având în vedere numărul limitat de solicitanți care urmează să fie admiși în program, Comitetul de Program Doctoral al Departamentului va decide pe baza meritelor și prin evaluarea criteriilor specifice care sunt candidații cei mai potriviți pentru a fi admiși în program. Comitetul își va exercita hotărârea luând în considerare calitatea generală, meritul și fezabilitatea propunerii de cercetare, calitatea activității de cercetare prealabilă a candidatului și calificările academice și alte calificări relevante ale candidatului incluse în curriculum vitae și răspunsurile solicitantului și performanța în timpul interviului individual.
 11. La evaluarea propunerii de cercetare, Comitetul va examina, de asemenea, măsura în care acesta corespunde obiectivelor programului doctorat așa cum este descris în anexa 1 la Acordul comun PhD, și anume producerea de cercetători cu profil multidisciplinar, în principal în domeniile legislație, politică, economie și sociologie, unde atât dimensiunile teoretice, cât și analizele empirice sunt relevante în abordarea generală ce trebuie adoptată. Propunerea ar trebui să vizeze abordarea dimensiunilor pe mai multe niveluri ale politicilor de punere în aplicare a drepturilor omului, concentrându-se pe cele mai inovatoare și critice evoluții, astfel încât să se evalueze critic eficacitatea și coerența doctrinelor și practicilor și impactul acestora. Trebuie să se concentreze asupra dimensiunii globale; contextul regional european, precum și alte sisteme regionale; dimensiunile la nivel național, de preferință cu o abordare comparativă; sau actorii și dinamica comunității locale. Instituțiile și rolul actorilor privați pot fi abordați. Propunerea ar trebui să vizeze reflectarea subiectelor abordate în instrumentele privind drepturile omului, precum și practica care vine odată cu punerea în aplicare a acestora.
 12. Decizia de a admite studenților selectați în program trebuie să fie aprobată de Consiliul academic al programului.

Evaluare

Evaluarea cursului cuprinde, de obicei, un examen final complet și o evaluare continuă. Evaluarea continuă poate include, printre altele, proiecte pe termen mediu.

Scrisurile scrise sunt calculate pe baza ponderii examenului final și a evaluării continue și a marcajelor numerice reale obținute în aceste două componente de evaluare. Pe baza clasei cursului se calculează media punctului semestrului elevului (GPA) și media punctuală cumulată (CPA).

Cerințe de absolvire

Studentul trebuie să completeze 180 de ECTS, precum și toate cerințele programului.

Este necesară o medie minimă de punctaj cumulat (CPA) de 2,0. Astfel, deși un "D-" este un grad PASS, pentru a obține un CPA de 2,0 este necesar un grad mediu de "C".

Învățare Rezultate

După finalizarea cu succes a acestui program, elevii ar trebui să poată:

 1. Să fiți special instruiți în analiza cazurilor, în conceperea proiectelor și în rezolvarea problemelor.
 2. Să dobândească abilități de cercetare și competențe analitice pentru a aborda provocările socio-politice provocate de procesele de implementare și contextualizare a standardelor și politicilor în domeniul drepturilor omului.
 3. Să dobândească competența necesară pentru a analiza și evalua calitatea și eficacitatea politicilor publice desfășurate de entități interguvernamentale, statale și sub-statale, inclusiv instituțiile și organele UE, precum și rolul actorilor nestatali, inclusiv organizațiile corporatiste, organizațiile societății, comunitățile, rețelele activiștilor pentru drepturile omului.
 4. Să dețină competențele și abilitățile necesare carierelor academice, precum și să consilieze și să asiste instituțiile publice și private active în domeniul juridic și socio-politic, în educație, comunicare și mediere culturală în implementarea programelor privind drepturile omului.
 5. Înțelegeți principiile de bază ale designului cercetării, inclusiv o înțelegere a modului în care să conceptualizați cercetarea juridică, să formulați probleme de cercetare și să construiți și să testați ipoteze, aplicând o serie de metode și instrumente de cercetare.
 6. Să poată gestiona cu succes toate etapele unui proiect de cercetare, inclusiv proiectarea, conducerea și difuzarea cercetării într-un mod care să fie în concordanță atât cu practica profesională, cât și cu principiile standard ale eticii cercetării.
 7. Înțelegeți și apreciați semnificația pozițiilor epistemologice alternative care oferă contextul pentru construirea teoriei, proiectarea cercetării și selectarea tehnicilor de analiză adecvate.
 8. Înțelegerea și aplicarea conceptelor de generalizabilitate, valabilitate, fiabilitate și replicabilitate și identificarea potențialelor prejudecăți în interpretarea rezultatelor cercetării.
 9. Dezvoltați o înțelegere solidă a avantajelor și dezavantajelor unei game de metodologii de cercetare și a metodelor de colectare a datelor.
 10. Să fie în măsură să ilustreze și să evalueze critic metodele de cercetare utilizate în cadrul anchetei juridice și să demonstreze aptitudinea în pregătirea, executarea și gestionarea unui studiu independent de cercetare.
 11. Dezvoltați abilitățile de difuzare a constatărilor către comunitatea academică, inițial prin scrierea tezei și apoi prin publicarea lucrărilor în reviste academice și / sau prin prezentarea în conferințe și seminarii academice.

Burse - ajutor financiar

Universitatea oferă burse și ajutoare financiare studenților cu normă întreagă, sub formă de burse academice de merit, de asistență financiară, de burse sportive și de programe de studii de lucru în campus.

Această școală oferă programe în:
 • Engleză
University of Nicosia

Ultima actualizare November 25, 2017
Durata & Pret
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Data începerii
Sept. 2018
Duration
Durata
3 anii
Cu normă întreagă
Price
Preţ
13,500 EUR
Information
Deadline
Contact school
Locations
Cipru - Nicosia, Nicosia
Data începerii : Sept. 2018
Termen limită de aplicare Contact school
Data terminării Contact school
Dates
Sept. 2018
Cipru - Nicosia, Nicosia
Termen limită de aplicare Contact school
Data terminării Contact school