Read the Official Description

Domeniu: științe juridice și sociale

  • Dreptul civil și legalitatea constituțională
  • Drepturi fundamentale în societatea globală

Dreptul civil și legalitatea constituțională

Curriculumul Drept civil și legalitate constituțională urmărește dobândirea de metodologii care vizează dezvoltarea unor tehnici de interpretare corespunzătoare complexității legii în vigoare; capacitatea de a interpreta pe baza regulilor de valoare naționale, europene și internaționale privind relațiile de drept privat; reinterpretarea relațiilor economice juridice în perspectiva personalistă a ordinii juridice constituționale existente.

Au aprofundat relația delicată dintre dreptul material și dreptul procesual, acordând o atenție deosebită problemei justiției civile și utilizării instrumentelor alternative la procesul judiciar pentru soluționarea litigiilor.

Drepturi fundamentale în societatea globală

Curriculum Drepturile fundamentale în societatea globală vor pregăti cercetători capabili să gestioneze - pornind de la abordări disciplinare diferite - aspecte legate de globalizarea limbii drepturilor, rolul constituțional al acestora ca drepturi fundamentale în sistemele de drept naționale și supranaționale, tensiunea dintre universalism și particularismul care rezultă din originea occidentală a drepturilor lingvistice și necesitatea de ao interpreta în diferite contexte culturale.

O atenție deosebită va fi acordată pentru următoarele profiluri:

  • rădăcini istorice;
  • teoretic și constituțional al drepturilor omului;
  • evoluția și riscurile legate de transformările economice și sociale;
  • interne, transnaționale și internaționale ale protecției acestora.
Program taught in:
Engleză
Italiană

See 2 more programs offered by University of Camerino the international School of Advanced Studies »

Acest curs este Campus based
Start Date
Noem. 2019
Duration
3 anii
La zi
By locations
By date
Start Date
Noem. 2019
Application deadline

Noem. 2019

Location
Application deadline
End Date