Doctor în Anatomie și Fiziologie a Plantelor

Generalități

Programul de descriere

Studiile de fiziologie a plantelor procese vitale în organismele de plante se ocupă cu relațiile intrinseci din corpul plantei, precum și cu interacțiunile cu mediul. În prezent, denumirea tradițională "fiziologie" acoperă de facto studii complexe de biologie a plantelor, inclusiv probleme genetice, biochimice și ecologice. Scopul său este de a elucida coerența dintre structură și funcție la nivelul întregului organism, organe, țesuturi și celule. Folosește metodele de biochimie, biologie moleculară și celulară, anatomie și ecologie. Fiziologia plantelor contribuie la cunoașterea biologiei generale a organismelor vii, inclusiv a aspectelor biomedicale.


Descrierea criteriilor de verificare și de evaluare

Examenul de admitere este o singură etapă sub forma unui interviu. Pe baza unei cereri scrise depuse electronic împreună cu cererea, dar nu mai târziu de 19 mai 2019, decanul poate permite ca examenul de admitere să aibă loc prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor, dar numai pentru motive serioase și documentate cum ar fi sănătatea sau studiile în străinătate.

În timpul examenului de admitere, candidatul trebuie să demonstreze aptitudinile tehnice și lingvistice pentru a studia programul dat, împreună cu atributele necesare pentru activitatea științifică. Examenul este clasificat cu un maxim de 100 de puncte, din care 15 puncte sunt acordate ca un bonus pentru a oferi o idee mai specifică asupra conținutului studiului și a lucrărilor de disertație planificate în apendicele de aplicare voluntară, inclusiv tema disertației, o scurtă adnotare, departamentul de supraveghere anticipat și consimțământul unui supraveghetor specific pentru a supraveghea un astfel de proiect de doctorat.


Condiții de admitere

Admiterea la studii de doctorat este condiționată de finalizarea cu succes a unui program de studii de masterat.

Metoda de verificare:


Reguli privind exonerarea de la examenul de admitere

Se poate renunța la examenul de admitere pe baza unei solicitări scrise din partea candidatului, cu condiția ca aceștia să fi aplicat cu succes un proiect STARS în anul universitar dat. O astfel de solicitare, împreună cu documentația că au fost îndeplinite condițiile, trebuie depuse (dar nu pe cale electronică) până la data de 19 mai 2019.


Perspectiva de carieră

Un absolvent are cunoștințe generale despre starea actuală a biologiei plantelor experimentale, a cărei concentrare constă în funcțiile și structurile de viață ale plantelor, mecanismele de semnal și de reglementare a proceselor fiziologice de la nivelurile moleculare, celulare și de organe la nivelul unei plante ca o complexitate completă în ceea ce privește factorii de mediu, inclusiv interacțiunile plantelor cu organismele. Ei sunt capabili să utilizeze aceste cunoștințe în cercetarea fundamentală sau aplicată orientată atât către agricultură, de exemplu cercetarea de reproducere, producția și protecția plantelor, sau cercetarea biomedicală - farmacie sau medicină. Ei sunt bine informați în avansurile actuale, capabili să proiecteze proiecte de cercetare originale și pot realiza în mod independent cercetarea în domeniul biologiei plantelor prin utilizarea a numeroase abordări de la bioinformatică la microscopie și fiziologie ecologică.

Ultima actualizare Ian 2019

Despre facultate

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... Citeste mai mult

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Citește mai puţin