Doctor în filosofie

Generalități

Programul de descriere

Studiul este destinat celor interesați de o educație teoretică și filosofică continuă în filosofie și științe sociale. Condiția este o finalizare corespunzătoare a programului de masterat, cu accent pe subiecte relevante sau conexe.

Scopul studiilor de doctorat în filosofie este de a instrui personalul științific de înaltă calificare, în acord cu studiul legilor generale din societatea respectivă din punct de vedere al ontologiei, gnoseologiei și eticii. Acestea ar trebui să fie împuternicite să rezolve problemele care au un caracter holistic și universal. Majoritatea absolvenților lucrează ca profesori universitari și au sarcina importantă de a educa elevii spre un nou tip de responsabilitate care să garanteze o dezvoltare socială solidă în toate domeniile.


Descrierea criteriilor de verificare și evaluare

Examenul de admitere are caracterul unui discurs asupra proiectului unei lucrări științifice, în care solicitantul trebuie să-și dovedească premisele pentru munca științifică. Accentul se pune pe orientarea pe tema aleasă în producția științifică, pe abilitatea de a clasifica sub-problemele în contexte istorice holistice și de a formula concluzii proprii.


Împreună cu cererea pentru studiu Solicitantul trimite:

  • proiectul unei lucrări științifice (până la 10 pagini) pe un subiect selectat de candidat, inclusiv o bibliografie, în care demonstrează o orientare profundă în problema specifică de cercetare cu care intenționează să studieze doctoratul. Proiectul trebuie să includă o caracterizare a problemei cercetării, o idee de bază privind obiectivul și structura problemei în cauză, metodele de cercetare teoretică și științifică luate în considerare și literatura de specialitate.
  • o listă de literatură studiată din subiectul ales, pe care trebuie să o poată interpreta critic.

Criterii de evaluare: scor maxim 10, scor minim pentru admitere 7.


cerinţe de admitere

Condiția necesară admiterii la programul de doctorat este finalizarea cu succes a unui program de masterat.


Perspectiva profesională

Absolvent al programului de doctorat este capabil de munca de cercetare creativa in domeniul filosofiei, cu accent pe filozofia stiintei educatiei. El stăpânește presupozițiile ontologice, gnoseologice și etice ale gândirii filosofice în domeniul educației, atât din punct de vedere diacronic, cât și din punct de vedere sincronic. Prin studiile sale, el a dobândit premisele necesare pentru a înțelege caracterul obișnuit al educației din punct de vedere filosofic și, astfel, pentru a contribui la dezvoltarea gândirii europene și universale în cadrul unei societăți educaționale. Absolventul este pregătit pentru o activitate educațională și științifică la universitate, la institute de cercetare relevante, dar și pentru o activitate politică de natură caritabilă.

Ultima actualizare Mart 2020

Despre facultate

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... Citeste mai mult

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. Citește mai puţin