Doctorat în Istorie

Generalități

Programul de descriere

Şcoala Doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire academică.

Domeniul Istorie

Fișe de disciplină

 1. Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul Istorie. Etică şi integritate academică.
 2. Societate şi spirit public în Europa Central-Estică.
 3. Antropologie Istorică.
 4. Cercetarea vechilor civilizaţii. Caracteristici ale culturii materiale şi spirituale.
 5. Archaeology of Food

Admitere

Dosarul de concurs cuprinde urmãtoarele documente:

 1. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  1. fişa de înscriere a candidatului;
  2. binecuvântarea arhiepiscopului de Alba Iulia;
  3. certificatul de naştere în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere1;
  4. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere;
  5. diploma de bacalaureat în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;
  6. diploma de licenţă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;;
  7. suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;
  8. diploma de master2 (sau adeverinţa de absolvire a programului de master pentru absolvenţii ultimei promoţii) în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;
  9. suplimentul la diploma de mastersaufoaia matricolă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;
  10. certificatul de competenţă lingvistică, în original;
  11. curriculum vitae (format europass);
  12. declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei în legătură cu finanţarea de la bugetul de Stat a locurilor subvenţionate în cadrul programelor de studii doctorale ;
  13. memoriu de activitate ştiinţifică şi listă de lucrări;
  14. propunerea proiectului de cercetare ;
  15. dovada achitării taxei de înscriere (Taxa de înscriere la concursul de admitere este reglementată conform Anexei 7. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la doctorat);
  16. dosar de încopciat;
  17. 5 plicuri timbrate autoadresate
 2. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

1Certificarea actelor se face de unul din membrii Comisiei de admitere care menţionează „conform cu originalul", îşi înscrie numele citeţ, semnează şi înscrie data certificării.
2La concursul de admitere la studii de doctorat se pot înscrie şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată). [anterior implementării Procesului Bologna]

Ultima actualizare May 2020

Despre facultate

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... Citeste mai mult

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Citește mai puţin