PhD

Generalități

Programul de descriere

Misiune

Şcoala Doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire academică.

Şcoala Doctorală îşi propune ca misiune promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea fundamentală şi aplicativă, vizează sporirea calităţii pregătirii universitare, precum şi încheierea unor parteneriate în activităţi de cercetare interdisciplinară, la nivel naţional şi internaţional.

În condiţiile în care un doctorat impune rigoarea, adesea ascetică, a muncii de cercetare, iar doctoratul este el însuşi o iniţiere riguroasă, care nu se potriveşte oricui şi căreia nu toţi îi rezistă, membrii Şcolii Doctorale, profesori şi studenţi doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma insituţională supremă de consacrare profesională. În consecinţă, singurele criterii de evaluare, vor fi valoarea ştiinţifică a demersului, originalitatea tezei, precum şi seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

Structură

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de I.O.S.U.D., prin Şcoala Doctorală organizează studii doctorale in următoarele domenii: Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie

Conducerea Şcolii doctorale este reprezentată de Consiliul Scolii doctorale şi de Biroul Şcolii doctorale a carei componenţă este validata de Senat.

Şcoala Doctorală este coordonata de un director numit in aceasta functie de Rectorul universitatii si validat de catre Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Obiective

Obiective-cadru privind activitatea şcolii doctorale:

- Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin programe naţionale şi internaţionale;

- Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;

- Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;

- Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

Obiective specifice privind asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat:

- Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin programe naţionale şi internaţionale;

- Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;

- Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;

- Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

- Sporirea constantă a calităţii rezultatelor cercetării individuale, monitorizarea şi consilierea doctoranzilor în elaborarea tezelor de doctorat la standarde internaţionale înalte;

- Elaborarea unor programe şi parteneriate care să favorizeze pregătirea interdisciplinară şi mobilităţile internaţionale pentru doctoranzi şi cadrele universitare implicate în Şcoala Doctorală;

- Promovarea rezultatelor cercetărilor din cadrul programelor de doctorat prin organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de anvergură, naţionale şi internaţionale;

- Dezvoltarea sistemului de cotutelǎ naţională sau internaţionalǎ prin colaborarea cu instituţii organizatoare de doctorat din ţară sau străinătate;

Ultima actualizare Iulie 2019

Despre facultate

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... Citeste mai mult

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Citește mai puţin