American European Education

Introducere

Citește Descrierea Oficială

American Academy Hotel a fost înfiinÈatÄ Ã®n 2007 în BraÈov, România, fiind prima ÈcoalÄ internaÈionalÄ de management hotelier din ÈarÄ, cu scopul principal de a oferi educaÈie

Credem în îmbinarea educaÈiei orientate profesional cu pregÄtirea aptitudinilor aplicate într-un mediu internaÈional într-o varietate de discipline de management al ospitalitÄÈii, care nu sunt disponibile în multe instituÈii de învÄÈÄmânt superior tradiÈionale. Aceasta este temelia pe care a fost construitÄ Ècoala Èi astfel ajutÄm studenÈii noÈtri sÄ Ã®Èi atingÄ obiectivele de carierÄ.

Ãn prezent, studenÈii noÈtri învaÈÄ de la 30 de facultÄÈi internaÈionale, de la toÈi profesioniÈtii experimentaÈi sau de la masterat Èi doctorat. profesori educaÈi. Clasele Èi sesiunile practice se desfÄÈoarÄ Ã®n Ècoala din centrul oraÈului BraÈov, un oraÈ frumos de dimensiuni medii situate în inima ÈÄrii, în timp ce plasamentele din industrie sunt oferite în special în Statele Unite Èi Europa.

DupÄ implementarea cu succes a primului program internaÈional de învÄÈÄmânt superior în managementul ospitalitÄÈii din România, Ècoala îÈi intensificÄ acum concentrarea internaÈionalÄ prin deschiderea uÈilor pentru studenÈii internaÈionali Èi prin înfiinÈarea unui al doilea centru de studiu în New York.

Rezultatul final pe care îl urmÄrim este un grup global de absolvenÈi care vor deveni lideri corporativi Èi antreprenori care vor continua sÄ extindÄ Èi sÄ reinventeze industria ospitalitÄÈii.107647_pexels-photo-1438072.jpegBuro Millennial / Pexels

Misiune

Misiunea Academiei Hotelului American este de a avansa instruirea profesionalÄ Èi de formare a competenÈelor aplicate cu o perspectivÄ internaÈionalÄ Ã®ntr-o varietate de discipline de management al ospitalitÄÈii care nu sunt disponibile la multe instituÈii de învÄÈÄmânt superior tradiÈionale. Ne-am angajat sÄ pregÄtim studenÈii noÈtri pentru a reuÈi pe piaÈa globalÄ.

Acest lucru se realizeazÄ prin combinarea rigorii academice cu pregÄtirea profesionalÄ Èi conÈtientizarea diversitÄÈii culturale, concentrându-se în acelaÈi timp pe creÈterea profesionalÄ Èi personalÄ a studenÈilor noÈtri.

Misiunea noastrÄ ne cheamÄ sÄ Ã®ncurajÄm legÄturile mai strânse cu industria, sÄ promovÄm dÄruirea în serviciul, sÄ inspirÄm conducerea, sÄ inspirÄm pasiunea pentru creativitate Èi antreprenoriat Èi sÄ celebrÄm diversitatea multiculturalÄ.

Locații

Brașov

Address
Strada Vlad Tepes nr.16
500092 Brașov, Județul Brașov, România

New York

Address
48 Wall Street, 11th Floor,
New York, NY, 10005 New York, New York, Statele Unite ale Americii