Northeastern Illinois University

Introducere

Citește Descrierea Oficială

ÃncepeÈi la nord-est

UrmÄriÈi-vÄ obiectivele cu ajutorul unei facultÄÈi de vârf Èi a unor dimensiuni de clasÄ micÄ.

La nord-est, gÄseÈti-te printre o comunitate primitoare Èi diversÄ de oameni de ÈtiinÈÄ care sunt la fel de serioÈi în ceea ce priveÈte educaÈia lor ca Èi tine.

FondatÄ Ã®n 1867, astÄzi Northeastern atrage studenÈi din întreaga lume. Campusul nostru principal de 67 de acri din Chicago este o comunitate primitoare Èi sigurÄ pentru 8.100 de studenÈi. Oferim studenÈilor noÈtri opÈiuni de calitate, oferind peste 80 de programe universitare Èi postuniversitare în domeniul artelor Èi ÈtiinÈelor, al educaÈiei Èi al afacerilor.

Misiune

Northeastern Illinois University , ca o universitate universitarÄ cuprinzÄtoare, cu locaÈii din Chicago, oferÄ un mediu excepÈional pentru învÄÈare, predare Èi bursÄ. Am pregÄtit o comunitate diversÄ de studenÈi pentru conducere Èi servicii în regiunea noastrÄ Èi în lumea multiculturalÄ mai largÄ.

Viziune

Northeastern Illinois University va fi lider printre universitÄÈile metropolitane, cunoscutÄ pentru dedicarea sa în misiunea urbanÄ, pentru calitatea programelor sale, pentru succesul absolvenÈilor sÄi Èi pentru diversitatea mediului sÄu de învÄÈare.

valori

Northeastern Illinois University se angajeazÄ Ã®ntr-un set de valori comune care, luate colectiv, ghideazÄ acÈiunile Èi interacÈiunile noastre, pe mÄsurÄ ce lucrÄm împreunÄ pentru a pregÄti absolvenÈii pentru exercitarea responsabilÄ a cetÄÈeniei. Credem cÄ este esenÈial ca democraÈia sÄ creeze un spaÈiu în care angajamentul faÈÄ de aceste valori are ca rezultat o comunitate educaÈionalÄ prosperÄ care transformÄ vieÈile tuturor. Pe mÄsurÄ ce analizÄm prezentul Èi privim spre viitor, aceste valori servesc drept piatrÄ de temelie pentru planificarea modului în care vom îndeplini cel mai bine misiunea educaÈionalÄ Ã®ncredinÈatÄ nouÄ.

Integritate

NEIU este rÄspunzÄtor faÈÄ de cei pe care îi deservim Èi faÈÄ de cei cÄrora le primim sprijinul. Suntem dedicaÈi onestitÄÈii, respectului Èi transparenÈei în cuvintele noastre Èi în acÈiunile noastre. Ãn acest sens, lucrÄm pentru a fi administratori buni ai resurselor încredinÈate de a le folosi. Acestea includ resurse umane, fizice, fiscale Èi de mediu.

Excelenta

Ãn cÄutarea noastrÄ Èi angajamentul faÈÄ de excelenÈÄ, preÈuim cea mai înaltÄ calitate a învÄÈÄrii Èi a predÄrii, a burselor Èi a serviciilor. Apreciem oportunitÄÈile Èi experienÈele care susÈin dezvoltarea personalÄ Èi profesionalÄ a tuturor membrilor comunitÄÈii noastre. Ãn tot ceea ce spunem Èi facem, suntem dedicaÈi procesului Èi produselor de excelenÈÄ.

Acces la oportunitate

NEIU valorizeazÄ accesul la oportunitate; apreciem un mediu primitor care oferÄ sprijin adecvat, precum Èi încurajeazÄ responsabilitatea reciprocÄ Èi angajamentul faÈÄ de învÄÈare.

Diversitate

NEIU valorificÄ includerea unui spectru larg de studenÈi, personal Èi facultate în viaÈa universitÄÈii. Sarbatorim si promovam perspective globale. ÃncurajÄm expresia deschisÄ Èi respectuoasÄ a ideilor Èi diferenÈelor în gânduri, experienÈe Èi opinii.

Comunitate

NEIU simte o obligaÈie specialÄ de a oferi un mediu care sÄ susÈinÄ, sÄ cultive Èi sÄ participe. Un astfel de mediu se caracterizeazÄ prin civitate, favorizând omenirea Èi angajarea Èi creând un sentiment de comunitate prin incluziune, respect reciproc Èi împuternicire. NEIU evalueazÄ setarea metropolitanÄ ca laborator de învÄÈare Èi promovÄm parteneriate pentru învÄÈare, cercetare Èi servicii din întreaga regiune dinamicÄ pentru a promova binele public.

Ãmputernicirea prin învÄÈare

NEIU este dedicatÄ creÄrii unei culturi care oferÄ oportunitÄÈi de învÄÈare de-a lungul vieÈii pentru toÈi membrii comunitÄÈii universitare. Ne-am angajat în mod deosebit sÄ transformÄm vieÈile studenÈilor prin angajarea lor într-o experienÈÄ educaÈionalÄ care le dÄ posibilitatea sÄ absolve cu abilitÄÈi Èi cunoÈtinÈe pentru a deveni lideri Èi cetÄÈeni eficienÈi în viaÈa personalÄ Èi profesionalÄ.

Universitatea noastrÄ la o privire

17_about_graphics-01

Locații

Avondale

NEIU

Address
Northeastern Illinois University 5500 N St Louis Ave Chicago Illinois Chicago IL
60625 Avondale, Illinois, Statele Unite ale Americii
Număr de telefon
+1 773-583-4050